Month: November 2017

CMS là gì? Các loại CMS thông dụng hiện nay

0 Comment

CMS là gì? CMS là gì? CMS là từ viết tắt của cụm từ Content Managment System có nghĩa là hệ thống quản trị nội dung, cơ sở dữ liệu. CMS được tạo ra nhằm mang đến thuận lợi cho người dùng trong việc quản lý nội dung trên website ví dụ như hình ảnh, […]

Hình ảnh Altair Panel

0 Comment

Máy tính Atari Falcon

0 Comment

Atari Falcon là các sản phẩm máy tính mới nhất của công ty Atari , mà còn được gọi theo chỉ định cụ thể hơn Atari Falcon030 hệ thống máy tính . Các máy tính được dựa trên sau đó rất mạnh mẽ Thạc sĩ xử lý Motorola 68030 và chất lượng DSP xử lý Motorola 56001, đó là sự kết hợp tương đối thường xuyên với thực […]